Input:

Depoziti i jamčevni polozi

30.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.2 Depoziti i jamčevni polozi

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.


Primjer 12.

Proračunski korisnik „ABC” je 15. lipnja 2016. godine uplatio poslovnoj banci „B” kratkoročni depozit s naslova oročenja sredstava na rok od 6 mjeseci u iznosu od 48.100 kuna, pri čemu se ugovorena kamata u iznosu od 975 kuna isplaćuje zajedno s povratom oročenih sredstava na transakcijski račun proračunskog korisnika „ABC”.

Dana 01. rujna 2016. uplatio je jamčevni polog s naslova javnog natječaja za nabavu opreme u iznosu 136.760 kuna, a nakon natječaja polog je vraćen u roku 15 dana od uplate 16. rujna 2016. godine.Bilješka 1 i 4

Neke transakcije u okviru financijske imovine razreda 1 evidentiraju se samo na računima novčanih sredstava, jer su to samo privremene promjene strukture financijske imovine, te se ne koriste računi razreda 5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, a što je sukladno odredbi članka 32. stavak 4. Pravilnika kojom je propisano da sekratkoročni depoziti evidentiraju zaduženjem odgovarajućeg računa skupine 12 i odobrenjem računa novčanih sredstava, a dugoročni depoziti i kratkoročni depoziti koji se vraćaju u sljedećoj godini evidentiraju se i preko odgovarajućih računa razreda 5 i 8.


Primjer 13.

Proračunski korisnik „ABC” zaključio je 03. listopada 2016. godine s davateljem leasiga “L“ ugovor o operativnom leasingu za osobni automobil na rok od 60 mjeseci uz jamčevinu od 20%. Proračunski korsinik “ABC“ uplatio je 04. listopada 2016. godine jamčevinu u iznosu od 26.000 kuna.

U mjesecu studenom 2016. godine primio je račun za prvi ratu operativnog leasinga na iznos od 3.517,80 kn sa uključenim PDV-om


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: