Input:

Nabava opreme uz plaćanje predujma

30.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.9 Nabava opreme uz plaćanje predujma

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.


Primjer 5.

Proračunski korisnik “ABC“ za naručenu računalnu opremu platio je predujam u svoti od 150.000 kn sa uključenim PDV-om (oprema 120.000 kn + 30.000 kn PDV). U istoj godini primljena je naručena oprema i račun na iznos od 200.000 kn sa uključenim PDV-om (oprema 160.000 kn + 40.000 kn PDV). Oprema zaprimljena u dugotrajnu imovinu, a proračunski korisnik “ABC“ podmiruje ostatak obveze prema dobavljaču za nabavljenu računalnu opremu u iznosu od 50.000 kn.Bilješka 1.

Prije nabave dugotrajne imovine ponekad je potrebno platiti


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: