Input:

Sitni inventar

30.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.15 Sitni inventar

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec.

Sitni inventar knjiži se na računima skupine 04, a prema odredbi članka 27. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, sitni inventar:

  • - čine predmeti (stvari, oprema) proizvedene kratkotrajne nefinancijske imovine koji se ne utroše jednokratnom upotrebom u procesu poslovanja,
  • - sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi, a
  • - otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu ili kalkulativno razmjerno trošenju,

pri čemu se sitan inventar u upotrebi obvezno zadržava u evidenciji (analitičke evidencije) i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.


Primjer 11.

Proračunski korisnik „ABC” za uređenje poslovnog prostora nabavio je u listopadu


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: