Sadržaj

 

NARUDŽBA

Naručite pretplatu za 12 mjeseci po cijeni 83,25 kn mjesečno. 

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 29.11.2021
 1 EUR7,52 Kn (0)
 1 USD6,66 Kn (0)
 1 GBP8,88 Kn (0)
 1 CZK0,29 Kn (0)
 100 JPY5,85 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Glavni urednik
Glavni urednik

On-line knjiga Primjeri knjiženja u javnom sektoru pruža primjere najčešćih knjiženja s kojima se susreće računovodstvo javnog sektora. Nudi prikaz mnoštva situacija s kojima se susrećete u svakodnevnom poslovanju te nudi jednostavna rješenja istih.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu autorica  daje primjere nekih specifičnih knjiženja uz napomenu da su svi primjeri dani pod pretpostavkom da proračunski korisnik nije obveznik obračunavanja poreza na dodanu vrijednost, već “mali porezni obveznik” iz članka 90. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Online vodič kroz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama.

Što se nalazi u online knjizi?

Online knjiga prati zakonske izmjene i pomaže Vam kod knjiženja u praksi. 

Glavni djelovi onilne knjige su:

Sadržaj:

 • Uvod 
 • Iskazivanje imovine i obveza 
 • Iskazivanje prihoda i rashoda 
 • Primici i izdaci 
 • Računski plan 
 • Nefinancijska imovina 
 • Neproizvedena i proizvedena dugotrajna imovina 
 • Neproizvedena dugotrajna imovina 
 • Proizvedena dugotrajna imovina 
 • Nabava neproizvedene dugotrajne imovine 
 • Nabava proizvedene dugotrajne imovine 
 • Nabava proizvedene dugotrajne imovine „male vrijednosti“
 • Dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini 
 • Nabava opreme uz pladanje predujma 
 • Nabava imovine na robni kredit 
 • Nabava imovine na financijski leasing 
 • Prodaja dugotrajne imovine 
 • Otpis vrijednosti dugotrajne imovine 
 • Obračun ispravka vrijednosti 
 • Sitni inventar 
 • Depoziti, jamčevni polozi i ostala kratkotrajna financijska imovina 
 • Depoziti i jamčevni polozi 
 • Faktoring 
 • Potraživanja za prodana potraživanja - faktoring 
 • Plasmani financijskih sredstava 
 • Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 
 • Primici od financijske imovine i zaduživanja 
 • Davanje kratkoročnog zajma
 • Potraživanje za dane zajmove po protestiranim jamstvima 
 • Kapitalne pomodi i donacije kratkotrajne financijske imovine 
 • Kapitalna pomod drugom proračunu 
 • Kapitalna pomod trgovačkom društvu 
 • Dana donacija kratkotrajne nefinancijske imovine
 • Davanje donacije kratkotrajne nefinancijske imovine koja je bila na zalihama


Koje su prednosti online knjige?

 • brz i jednostavan pristup informacijama,
 • aktualnost sadržaja,
 • mogućnost printanja pojedinačnih članka ili slanja mailom,
 • redovno ažuriranje svih zakonodavbnih promjena,
 • moderna tražilica koja se temelji na Google načinu pretraživanja.

Glavni autor:

dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako – Revizija d.o.o. Zagreb gdje danas radi na radnom a mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske Klasa: UP/I-131-01/01-01/18, Ur.broj: 513-07-21/07-04-8 od 7. srpnja 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, te ovlaštenog računovođe. Asistent je na Visokoj politehničkoj školi u Zagrebu - kolegij "Računovodstvo i financije".Predavačica je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva i financija namijenjenim računovođama, poreznim savjetnicima te visokom i srednjem menadžmentu.

Sandra Hrvatin diplomirana ekonomistica koja je svoje bogato iskustvo stekla radeći u multinacionalnim kopmanijama na pozicijama višeg i srednjeg menadžmenta. Trenutno je na poziciji direktorice financija i računovodstva. Uz svoje bogato radno iskustvo znanje je stekla i kao polaznica mnogobrojnih edukacija u centru za obrazovanje Verlag Dashofer kao i ostalih edukacijskih kuća.NARUDŽBA

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: